BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński


Gmach Elektroniki, pok. 518A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5102
e-mail: Cezary.Zieliski@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauki

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk


Gmach Elektroniki, pok. 523

e-mail: Maciej.Lawrynczuk@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. nauczania

dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni


Gmach Elektroniki, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7750
fax: 22 825 37 19
e-mail: Tomasz.Traczyk@pw.edu.pl

Sekretariat Instytutu

pok. 521

e-mail: sekretariat.ia@pw.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Matyjasiak


pok.521

sekretariat@ia.pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7397
tel. miejski: 22 8250995
e-mail: Elzbieta.Matyjasiak@pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny

pok. 518

e-mail: Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl

lic. Alicja Trojanowska


Gmach Elektroniki, pok. 518

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7750
e-mail: Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Dorota Podniesińska


Gmach Elektroniki, pok. 526 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6096
fax: 22 825 37 19
e-mail: Dorota.Podniesinska@pw.edu.pl