BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 01.03.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa  na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.04.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 1.03.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7.02.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7.02.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9.02.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9.02.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 26.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 10.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 19.01.2024 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta (badawczego) w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 13:43