•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego (w branży elektrycznej i teletechnicznej) w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch pracowników dydaktycznych na stanowiska lektora języka niemieckiego w Studium Języków Obcych, w wymiarach 0,5 etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty-psychologa w wymiarze 0,5 etatu w Biurze Spraw Studenckich. Miejsce pracy – Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Praca stacjonarna w gabinecie +konsultacje online.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego księgowego w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego księgowego w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty* ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Technicznym Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.
Umowa na czas zastępstwa.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko woźna / starsza woźna* do Działu Administracyjno Gospodarczego, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko administratora w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze 0,25 etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty naukowo-badawczego do realizacji projektu „Kształtowanie struktury i właściwości stopu z pamięcią kształtu NiTi w procesie utleniania w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowania na implanty kostne z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji” na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze pełnego etatu.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. studenckich w wymiarze pełnego etatu w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Technologiczny.   

Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej szatniarki / starszego szatniarza, w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Administracyjno-Finansowym Wydziału Mechatroniki.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

 Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych w Biurze Dziekana Wydziału Architektury, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty* ds. zamówień publicznych do Działu Administracyjno Gospodarczego, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska programisty / starszego programisty* w Centrum Informatyzacji w wymiarach 0,5 etatu, do realizacji zadania nr 27 Modernizacja i optymalizacja ergonomii interfejsu użytkownika w obszarze dziekanatów – zarządzanie tokiem studiów w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca.” .

Umowa na czas określony do 30.06.2022r.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska analityka / młodszego analityka w Centrum Informatyzacji w wymiarach 0,2 etatu, do realizacji zadania nr 27 Modernizacja i optymalizacja ergonomii interfejsu użytkownika w obszarze dziekanatów – zarządzanie tokiem studiów w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca.” .

Umowa na czas określony do 30.09.2022 r.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska informatyka / starszego informatyka* w Centrum Informatyzacji w wymiarach 0,5 etatu do realizacji zadania nr 27 Modernizacja i optymalizacja ergonomii interfejsu użytkownika w obszarze dziekanatów – zarządzanie tokiem studiów w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca.” .

Umowa na czas określony do 30.04.2022 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko:

ZASTĘPCY KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty* ds. promocji i komunikacji, w wymiarze pełnego etatu w Centrum Współpracy Międzynarodowej.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58