•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego na Wydziale Inżynierii Lądowej, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowisko młodszego bibliotekarza w wymiarze pełnego etatu w Bibliotece Głównej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko pracownika gospodarczego w wymiarze 0,5 etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziele Administracyjno-Finansowym Wydziału Mechatroniki.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Studiów Zaawansowanych. Zatrudnienie na czas określony.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. inżynieryjno-technicznych w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Administracyjno-Finansowym Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki. Umowa na czas zastępstwa
z możliwością przedłużenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu Studenckim „Mikrus”.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty / specjalisty ds. informacji i promocji w Biurze Administracyjnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia. 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko badacza post-doc (w grupie pracowników naukowo-badawczych) do realizacji projektu: „Turing, Ashby, and ‘the Action of the Brain” realizowanego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod linkiem: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=483348

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko młodszego bibliotekarza w wymiarze pełnego etatu w Bibliotece Głównej. Umowa na czas zastępstwa.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58