•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Administracyjno-Finansowym Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta technicznego ds. informatycznych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika-elektromontera w Zakładzie Konserwacyjno – Remontowym w wymiarze pełnego etatu.

Zakres obowiązków:

 • inicjowanie i rozwijanie działań Centrum w ramach jego zadań i dbanie o właściwy poziom realizacji tych zadań;
 • realizacja polityki dotyczącej współpracy międzynarodowej ( w uzgodnieni z Władzami Uczelni i Komisja Senacką ds. Międzynarodowych, w oparciu o Strategię Rozwojową PW);
 • kreowanie rozwoju CWM w nowych warunkach otoczenia ustawowego i środowiskowego;
 • zarządzane mieniem Centrum i dysponowanie jego środkami finansowymi;
 • wizja strategiczna CWM w długim przedziale czasu (np. do 2030 r.);
 • analiza i optymalizacja kierunków współpracy międzynarodowej PW;
 • nadzór nad procedurami zawierania umów międzynarodowych;
 • nadzór nad działalnością Biura Wyjazdów Zagranicznych organizującego wyjazdy pracowników i studentów PW;
 • udział organizacyjny i merytoryczny w organizacji wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji Kierownictwa PW;
 • wykonywanie innych czynności w zakresie współpracy międzynarodowej przewidzianych przepisami prawa oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;
 • sporządzanie programów i planów działalności Centrum, zatwierdzanych przez Rektora oraz zapewnienie ich realizacji;
 • przygotowywane i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Centrum;
 • współpraca z innymi jednostkami PW.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58