•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnej księgowej / samodzielnego księgowego do Działu Księgowości w Kwesturze, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. finansowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze pełnego etatu.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. inżynieryjno-technicznych w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. promocji i sprzedaży technologii w Dziale Brokerów Innowacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. projektów krajowych* w Centrum Obsługi Projektów, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska referenta – programisty metod formalnych do realizacji projektu.: „Eksperymentalna platforma do automatycznej weryfikacji i walidacji algorytmów i protokołów kryptograficznych.” realizowanego na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, w wymiarach 0,2 etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje 2 osób na stanowiska robotnika wykwalifikowanego -elektromontera / robotnika wysoko wykwalifikowanego - elektromontera w Zakładzie Konserwacyjno - Remontowym w wymiarach pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. zamówień publicznych* w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu. 

Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki. Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych*  w Biurze Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58