BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Wynik konkursu na stanowisko asystenta (badawczego) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, Dział Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki ogłoszonego w dniu 13 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 października 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 11 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 22 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zespole Matematyki, Informatyki i Fizyki na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 22 września 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 12 lipca 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 17 lipca 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 5 lipca 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 5 lipca 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 5 lipca 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 13:43