•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Wynik konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 26 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 czerwca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zespole Matematyki i Fizyki na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 1 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Równań Różniczkowych Zwyczajnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 1 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 1 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 20 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Budownictwa Ogólnego w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta (badawczego) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w pracownika w grupie badawczej (stanowisko POST-DOC) w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych  Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 13 maja 2022 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 26 maja 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 13:43