•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Wynik konkursu na stanowiska lektorów w grupie pracowników dydaktycznych w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 5 kwietnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko u adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko u asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Elektroniki Jądrowej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Wynik konkursu na stanowisko u adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lutego 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 13:43