•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nauczycieli

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”. Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności,z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aktualne konkursy

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (pracownika w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy
w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Równań Różniczkowych Zwyczajnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Mechaniki na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Rektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska profesora w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna w Zakładzie Mechaniki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Inżynierii Multimediów w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Rektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska profesora w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Instytutu Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Wytworzył(a): Administrator BIP

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:57

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 18.12.2018 11:38