•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Stosowanej, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego dnia 13 października 2020 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Stosowanej, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego dnia 13 października 2020 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Transportowej i Geodezji w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego dnia 2 października 2020 r.

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego dnia 23 lipca 2020 r.

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku ogłoszonego dnia 7 października 2020 r.

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku ogłoszonego dnia 7 października 2020 r.

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Geometrii Różniczkowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego dnia 15 września 2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12