•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Uzasadnienie wyników konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Organizacji Procesów Produkcyjnych Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 25.04.2019 r.

Uzasadnienie wyników konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 25.04.2019 r.

Uzasadnienie wyników konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 26.04.2019 r.

Uzasadnienie wyników konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 26.04.2019 r.

Uzasadnienie wyników konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 11.04.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12