•  

BIP PW / Ogłoszenia

Protokół z naboru partnera

Politechnika Warszawska Wydział Architektury informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu na opracowanie koncepcji działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20, dokonano wyboru Partnerów.

Na podstawie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, w terminie do 6 października 2020 r. do godz. 15:30 wpłynęło 6 ofert. 

Oceny dokonała Komisja w składzie:

  • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska – przewodniczący / Wydział Architektury PW;
  • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. Uczelni – członek komisji/ Wydział Architektury PW;
  • mgr Ewa Bommersbach-Maszke – członek komisji/Wydział Architektury PW;
  • mgr Agata Banaszek – sekretarz/Wydział Architektury PW.
Protokół [pdf] 910,27 kB

Wytworzył(a): Przewodnicząca - prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska

w dniu: 08.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 03.11.2020 10:05

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 03.11.2020 10:08