BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komitety

Komitet Sterujący dla projektu pn. "Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności"

  • dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni Wydział Fizyki - przewodniczący;
  • dr inż. Krzysztof Dziedzic, p.o. Kanclerz - odwołany decyzją nr 8/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.;
  • dr Jolanta Ewartowska, p.o. kanclerza - powołana decyzją nr 8/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.;
  • mgr Anna Rogowska, dyrektor - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii;
  • prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski - Wydział Inżynierii Lądowej;
  • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni - Wydział Geodezji i Kartografii;
  • dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni - Wydział Architektury;
  • dr inż. Anna Iuliano - Wydział Chemiczny;
  • Piotr Dziuba - przedstawiciel środowiska osób niepełnosprawnych.

Decyzja nr 309/2020 Rektora PW z dnia 18.11.2020 r.
Decyzja nr 8/2022 Rektora PW z dnia 20.01.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.11.2020 09:58

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.02.2023 10:50