•  

BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Regulaminy

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 15.10.2020 10:06

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.10.2020 10:06