BIP PW / Programy studiów / Uchwały Senatu PW dotyczące programów studiów od dnia 1 października 2019 r.

Wydział Mechatroniki

Kierunek: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna pierwszy stopień profil ogólnoakademicki – kierunek prowadzony razem przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Mechatroniki

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna drugi stopień profil ogólnoakademicki – kierunek prowadzony razem przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Mechatroniki

Kierunek: Mechatronika pierwszy stopień profil ogólnoakademicki:

Kierunek: Mechatronika drugi stopień profil ogólnoakademicki:

Wytworzył(a): Dział ds. Studiów

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2019 10:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 18.09.2023 16:28