•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Naukowe

Rada Naukowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein - przewodniczący Rady UTW;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak;
  • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz;
  • prof. dr hab. Franciszek Krok;
  • prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska.

Decyzja nr 218/2020 Rektora PW z dnia 8.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 08.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 15.10.2016 11:54

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.10.2020 17:07