•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komitety

Komitet Sterujący dla projektu pn. ,,Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności"

  • dr inż. Przemysław Duda, Wydział Fizyki - przewodniczący;
  • dr inż. Krzysztof Dziedzic, p.o. Kanclerz;
  • mgr Anna Rogowska, p.o. Dyrektor - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii;
  • prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski - Wydział Inżynierii Lądowej;
  • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni - Wydział Geodezji i Kartografii;
  • dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni - Wydział Architektury;
  • dr inż. Anna Iuliano - Wydział Chemiczny;
  • Piotr Dziuba - przedstawiciel środowiska osób niepełnosprawnych.

Decyzja nr 309/2020 Rektora PW z dnia 18.11.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.11.2020 09:58

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 16.06.2021 14:42