•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Decyzja nr 278/2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r.

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - przewodniczący;
  • mgr inż. Dawid Maleszyk - doktorant;
  • mgr inż. Artur Mościcki - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 16:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 09:33