BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu / Zespół Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych / Kierownik