BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu

Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu

Kierownik

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7707
e-mail: jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl

Zespół Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Kierownik

dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7707
e-mail: jaroslaw.korzeb@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Dusza


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: miroslaw.dusza@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Gągorowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: andrzej.gagorowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5932
e-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7337
e-mail: mariusz.kostrzewski@pw.edu.pl

dr inż. Seweryn Koziak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7706
e-mail: seweryn.koziak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Nader


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7581
e-mail: miroslaw.nader@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Opala


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7706
e-mail: michal.opala@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Pryciński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7038
e-mail: piotr.prycinski@pw.edu.pl

mgr inż. Róża Wawryszczuk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 315

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7983
e-mail: roza.wawryszczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Weyssenhoff


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5460
e-mail: andrzej.weyssenhoff@pw.edu.pl

Zespół Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów

Kierownik

dr hab. inż. Marek Guzek, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5658
e-mail: marek.guzek@pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Drobiszewski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5460
e-mail: jacek.drobiszewski@pw.edu.pl

Krzysztof Kwil


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 02A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8534
e-mail: krzysztof.kwil@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia


Gmach Nowy Technologiczny pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8247
e-mail: zbigniew.lozia@pw.edu.pl

Piotr Nowak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 02A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8534
e-mail: piotr.nowak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Wolff


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 328

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585
e-mail: andrzej.wolff@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Zdanowicz


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 328

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585
e-mail: piotr.zdanowicz@pw.edu.pl