•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Transportu

Gmach Nowej Kreślarni
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7311
fax: 22 234 1597
e-mail: dziekan@wt.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7582, 7491
fax: 22 234 1597
e-mail: konrad.lewczuk@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7364
fax: (22) 234 15 97
e-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Jarosław Poznański


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 208

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7364
fax: (22) 234 15 97
e-mail: jaroslaw.poznanski@pw.edu.pl