BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Kierownik

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 364/ pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5854, 7150
e-mail: dariusz.pyza@pw.edu.pl

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Infrastruktury Transportu

Kierownik

dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 353

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7020
e-mail: jacek.kukulski@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Milena Gołofit-Stawińska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 352

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1415
e-mail: milena.stawinska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 364/ pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5854, 7150
e-mail: dariusz.pyza@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Woźnica


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 353

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7020
e-mail: piotr.woznica@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 208, 351

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7078, 5942
e-mail: krzysztof.zboinski@pw.edu.pl

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Drogowym

Kierownik

dr inż. Krzysztof Firląg


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: krzysztof.firlag@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Paweł Chrobot


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7457
e-mail: pawel.chrobot@pw.edu.pl

mgr inż. Mirosław Czerliński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 327

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585
e-mail: miroslaw.czerlinski@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Górka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: anna.gorka@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Krukowicz


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7585, 7248
e-mail: tomasz.krukowicz@pw.edu.pl

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym

Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Kochan


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7882
e-mail: andrzej.kochan@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Paweł Drózd


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7596
e-mail: pawel.drozd@wt.pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Ilczuk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5659
e-mail: przemyslaw.ilczuk@pw.edu.pl

dr inż. Juliusz Karolak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7390
e-mail: juliusz.karolak@pw.edu.pl

mgr inż. Emilia Koper-Olecka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 80
e-mail: emilia.koper@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Pogorzelska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 357

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: aneta.pogorzelska@pw.edu.pl