BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Gmach Nowy Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85
 
Gmach Stary Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 86
 
Gmach Nowy Lotniczy
00-663 Warszawa
al. Niepodległości 222
 
Gmach Poligrafii
00-217 Warszawa
ul. Konwiktorska 2

Dziekan

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski


e-mail: dziekan.mt@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych i nauki

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni


e-mail: rafal.swiercz@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska,prof. uczelni


e-mail: zuzanna.tryznowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów

dr inż. Grzegorz Wróblewski


e-mail: grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i współpracy międzynarodowej

dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni


e-mail: dariusz.golanski@pw.edu.pl