BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i współpracy międzynarodowej