BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia
dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
Gmach Stary Technologiczny
tel. w. 8522
e-mail: jolanta.gebska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. administracyjno-technicznych
dr inż. Michał Hudycz
Gmach Stary Technologiczny, pok. 03
tel. w. 8278
e-mail: michal.hudycz@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji
dr inż. Piotr Czyżewski
Gmach Nowy Technologiczny, pok. 18
tel. w. 8421
e-mail: piotr.czyzewski@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa, higieny pracy
dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska
Gmach Nowy Technologiczny, pok. 208
tel. w. 85 82
e-mail: aneta.gorska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych
dr inż. Adam Zalewski
Gmach Stary Technologiczny, pok. 402
tel. w. 8616
e-mail: adam.zalewski@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi audiowizualnej
dr inż. Artur Soroczyński
Gmach Nowy Technologiczny  
e-mail: artur.soroczynski@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
mgr inż. Michał Haraburda
Gmach Nowy Technologiczny 
tel. w. 87 57
e-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. działań prewencyjnych w okresie epidemii COVID -19 
dr hab. inż. Rafał Świercz
e-mail: rafal.swiercz@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
mgr inż. Michał Haraburda
Gmach Nowy Technologiczny 
tel. w. 87 57
e-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
mgr inż. Beata Skowrońska
Gmach Nowy Technologiczny 
tel. w. 82 92
e-mail: beata.skowrońska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji medialnej
dr inż. Radosław Morek
Gmach Nowy Technologiczny 
tel. w. 82 06
e-mail: radosław.morek@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów
mgr Edyta Michalska
Gmach Nowy Technologiczny 
tel. w. 84 52
e-mail: edyta.michalska@pw.edu.pl