BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny

Biuro Dziekana

biurodziekana.mt@pw.edu.pl

Kierownik Biura Dziekana

mgr Edyta Michalska


Gmach Nowy Technologiczny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 52
tel. kom: 22 849 97 95
e-mail: edyta.michalska@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Dziekana

lic. Anna Kamińska


Gmach Nowy Technologiczny, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 52
e-mail: anna.kaminska1@pw.edu.pl

inż. Karolina Fruba


Gmach Nowy Technologiczny, pok. 27

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 20
e-mail: karolina.fruba@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Haraburda


Gmach Nowy Technologiczny, pok. 27

tel. wew.: (22) 234 + wew: 87 57
e-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Sikora


Gmach Nowy Technologiczny, pok. 27

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 20
e-mail: marta.sikora@pw.edu.pl