BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Siedziba Wydziału:
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Gmach Aerodynamiki
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Gmach Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Gmach Nowy Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek


Gmach Lotniczy, pokój 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7354
e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych i nauki

Gmach Lotniczy, pok. 130
tel. wewnętrzny 1479

e-mail: prodziekan.ogolne.meil@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej,pokój nr 211 c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 52 21
e-mail: artur.rusowicz@pw.edu.pl
www: https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Rusowicz-Artur

Prodziekan ds. dydaktycznych

Gmach Lotniczy, pok. 128

e-mail: prodziekan.dydaktyka.meil@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5209
e-mail: maciej.jaworski@pw.edu.pl
www: https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Jaworski-Maciej

Prodziekan ds. studenckich

e-mail: prodziekan.studenci.meil@pw.edu.pl

dr inż. Marta Poćwierz


Gmach Lotniczy, pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6038
e-mail: Marta.Pocwierz@pw.edu.pl