BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Pełnomocnicy dziekana

p.o. dr inż. Marcin Figat

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Gmach Lotniczy, pok. 303
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1355
e-mail: Marcin.Figat@pw.edu.pl

mgr inż. Paulina Chrobocińska

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana ds. działań promocyjnych i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305e
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5170
tel. miejski: (22) 234 51 70
fax: 22 234 51 69
e-mail: Paulina.Chrobocinska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych I i II stopnia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7516
e-mail: Marcin.Zugaj@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5284
e-mail: Grzegorz.Niewinski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Bobiński

Pełnomocnik Dziekana ds. programów ERASMUS+ dla kierunku RiA, LiK

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1354
e-mail: Tomasz.Bobinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. programów ERASMUS+ dla kierunku Energetyka, MiPM

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 416
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5218
e-mail: Rafal.Laskowski@pw.edu.pl

mgr Ewa Stefaniak

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 405c
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5167
tel. miejski: 22 825 9557
e-mail: Ewa.Stefaniak@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Sadownik

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości dydaktycznej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5454
e-mail: Karolina.Sadownik@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Kańczugowski

Pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury informatycznej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7374
e-mail: Artur.Kanczugowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Grzebielec

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki WMEIL

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 212b
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5232
e-mail: andrzej.grzebielec@pw.edu.pl

inż. Bartłomiej Goliszek

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki ITLiMS

Gmach Lotniczy, pok. 200E
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7607
e-mail: Bartlomiej.Goliszek@pw.edu.pl