BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Dziekanat

inż. Agnieszka Matejek

Kierownik Dziekanatu

Gmach Lotniczy, pok. 127
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5965
e-mail: Agnieszka.Matejek@pw.edu.pl

lic. Monika Kośnik

Gmach Lotniczy, pok. 126
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5963
e-mail: Monika.Kosnik@pw.edu.pl

mgr Krystyna Różycka

Gmach Lotniczy, pok. 126
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6145
fax: 22 625 73 51
e-mail: Krystyna.Rozycka@pw.edu.pl

mgr inż. Dorota Smukowska

Gmach Lotniczy, pok. 126
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5964
e-mail: Dorota.Smukowska@pw.edu.pl

mgr Izabella Szulc

Gmach Lotniczy, pok. 126
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5779
fax: 22 625 73 51
e-mail: Izabella.Szulc@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Zgorzałek

Gmach Lotniczy, pok. 127
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5966
e-mail: Agnieszka.Zgorzalek@pw.edu.pl