BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21/25

tel. miejski: 22 825 69 65
tel. wew.: 5236
fax: 22 825 05 65
e-mail: sekretariat.itc@pw.edu.pl
www: www.itc.pw.edu.pl

Dyrektor

Pokój 8

e-mail: dyrektor.itc@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 404

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5213
e-mail: wojciech.bujalski@pw.edu.pl
www: https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Bujalski-Wojciech

Zastępca dyrektora ds. naukowych

Pokój 8

e-mail: dyrektor.itc@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5217
e-mail: jan.kindracki@pw.edu.pl
www: https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Kindracki-Jan

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Pokój 8

e-mail: dyrektor.itc@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni


Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5251
e-mail: miroslaw.seredynski@pw.edu.pl
www: https://www.itc.pw.edu.pl/Pracownicy/Naukowo-dydaktyczni/Seredynski-Miroslaw

Sekretariat

Gmach ITC, pokój 8

e-mail: sekretariat.itc@pw.edu.pl

Agnieszka Żmuda

Sekretariat Instytutu Techniki Cieplnej,

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5236
tel. miejski: 22 825 0565
fax: 22 825 0565
e-mail: agnieszka.zmuda@pw.edu.pl

lic. Marta Poremska

Sekretariat Instytutu Techniki Cieplnej

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5236
tel. miejski: 22 825 0565
e-mail: Marta.Poremska@pw.edu.pl

Dział Finansowy

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 111

Kierownik

mgr Elżbieta Pobóg-Pągowska

Pełnomocnik kwestora

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 111b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5288
e-mail: elzbieta.pagowska@pw.edu.pl