•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny / Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych / Pracownicy laboratorium