BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Chemiczny

Gmach Chemii
00-664 Warszawa
ul. Noakowskiego 3

Gmach Technologii Chemicznej
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Dziekan

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek


Gmach Chemii, pok. 162

e-mail: dziekan.chemia@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Rozwoju

prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka


Gmach Chemii, pok. 162

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5766
e-mail: wioletta.pilecka@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Aldona Zalewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7904
e-mail: aldona.zalewska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska


Gmach Chemii, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7379, 7372
e-mail: ewa.monikowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski


Gmach Chemii, pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5631
e-mail: wojciech.wroblewski@pw.edu.pl