•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

GMACH CHEMII
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Kierownik

mgr inż. Malina Słowikowska


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934, 7331
fax: 22 825 93 31
e-mail: malina.slowikowska@pw.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr inż. Anna Jerzak


Gmach Chemii, pok 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7993
e-mail: anna.jerzak@pw.edu.pl

Pracownicy laboratorium

Grzegorz Brzozowski


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
e-mail: grzegorz.brzozowski@pw.edu.pl

Barbara Filipiak


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7993
e-mail: barbara.filipiak@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Kaczmarczyk


Gmach Chemii, pok 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
e-mail: katarzyna.kaczmarczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Edyta Majowicz-Kołek


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
e-mail: Edyta.Kolek@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Łukawski


Gmach Chemii, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7934
e-mail: Tomasz.Lukawski@pw.edu.pl