BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje 2 osób na stanowisko referenta / specjalisty ds. finansowych.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów w Dziale Koordynacji Projektów.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / samodzielnego referenta / specjalisty ds. administracyjnych*.

*Zaszeregowanie zależeć będzie od wykształcenia i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / samodzielnego referenta / specjalisty ds. zamówień publicznych*.  

*Zaszeregowanie zależeć będzie od wykształcenia i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych w Biurze Dziekana Wydziału.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych do Sekretariatu Wydziału.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego portiera w wymiarze 0.5 etatu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Wydziału MT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektu europejskiego w wymiarze 0.75 etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58