•  

BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Uchwały Senatu PW

2018 - XLIX

214/2018
23-05-2018
w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej poległych za wolną Polskę
190/2018
28-03-2018
w sprawie wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę lub zbycie nieruchomości Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
189/2018
28-03-2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Politechnikę Warszawską

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 30.01.2018 08:07

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 30.01.2018 08:07