BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Kapituły

Kapituła Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego

 • Rektor Politechniki Warszawskiej – przewodniczący;
 • Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk;
 • Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego w 2013 roku;
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego;
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego;
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich;
 • Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Decyzja 354/2021 Rektora PW z dnia 20.12.2021 r.
Decyzja 47/2024 Rektora PW z dnia 7.03.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.12.2021

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 08.12.2016 13:42

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 07.03.2024 10:51