•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Naukowe

Rada Naukowa Centrum Badawczego Fizyka Wysokich Energii i Technika Eksperymentu

  • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel, Wydział Fizyki PW - przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - zastępca przewodniczącego, 
  • dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Materiałowej PW,
  • prof. dr hab. inż. Katarzyna Grebieszkow, Wydział Fizyki PW,
  • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski, Wydział Fizyki PW,
  • prof. dr hab. inż. Janusz Marzec, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
  • dr inż. Marcin Luckner, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
  • dr inż. Michał Nowicki, Wydział Mechatroniki PW,
  • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

 

Decyzja nr 327/2020 Rektora PW z dnia 4.12.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.12.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.04.2020 11:10

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 27.06.2022 08:28