•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechatroniki

Decyzja nr 265/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Roman Barczyk - przewodniczący;
  • Aleksandra Grabowska - studentka (odwołana Decyzją nr 32/2022 Rektora PW);
  • Wiktoria Kleszczyńska - studentka;
  • Miłosława Wilkowiecka – studentka (odwołana Decyzją nr 32/2022 Rektora PW);
  • Arkadiusz Chyliński - student (powołany Decyzją nr 32/2022 Rektora PW);
  • Szymon Larwa - student (powołany Decyzją nr 32/2022 Rektora PW);
  • Jakub Mantey (powołany Decyzją nr 32/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 32/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.11.2019 13:19

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 09:00