•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Decyzja nr 264/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  • mgr Małgorzata Ciepłowska - pracownik;
  • Honorata Chołomej - studentka;
  • Zuzanna Dąbrowska - studentka;
  • Franciszek Łabędzki - student (odwołany decyzją nr 41/2022 Rektora PW);
  • Paweł de Mahlem-Barabaś - student (odwołany decyzją nr 41/2022 Rektora PW);
  • Paweł Sasin - student;
  • Paulina Łuka - studentka (powołana decyzją nr 41/2022 Rektora PW);
  • Emilia Mach - studentka (powołana decyzją nr 41/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 41/2022 Rektora PW z dnia 9.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:27

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.02.2022 09:58