•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Decyzja nr 270 /2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r.

  • mgr inż. Grzegorz Kamiński - przewodniczący;
  • dr inż. Witold Mirski - pracownik;
  • dr inż. Marta Poćwierz - pracownik;
  • Zuzanna Gajewska - studentka;
  • Konrad Golec - student;
  • Aleksandra Kaleta - studentka (odwołana Decyzją nr 34/2022 Rektora PW);
  • Wojciech Ostrowski - student;
  • Piotr Siwiński - student;
  • Karolina Dziekanowska - studentka (powołana Decyzją nr 34/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 34/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.02.2021 14:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 09:03