•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Materiałowej

Decyzja nr 262/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Emilia Skołek - przewodnicząca;
  • mgr Iwona Gusta - pracownik;
  • Julia Filipow - studentka - odwołana Decyzją nr 47/2022 Rektora PW z dnia 18.02.2022 r.;
  • Anna Ronkiewicz - studentka;
  • Filip Ślaski - student;
  • Aleksandra Lipińska - studentka - powołana Decyzją nr 47/2022 Rektora PW z dnia 18.02.2022 r.

Decyzja nr 47/2022 Rektora PW z dnia 18.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.02.2022 12:34