BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady / Rady Programowe

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

Kadencja 2020-2024

 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko (Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych) - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Jerzy Axer (Wydział "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski);
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego);
 • dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego);
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki);
 • prof. dr hab. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN);
 • prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki);
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki);
 • prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego);
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu);
 • prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego);
 • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów PW.

Decyzja nr 193/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 września 2020r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 21.09.2020 09:32

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 18.03.2021 15:24