•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Geodezji i Kartografii

Decyzja nr 241/2022 Rektora PW z dnia 11.10.2022 r.

  • dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący;
  • mgr Monika Zarzyńska - pracownik;
  • Julia Dobrowolska - studentka;
  • Aleksandra Karkocha - studentka;
  • Magdalena Krawczyk - studentka;
  • Ewelina Łada - studentka;
  • Piotr Polakowski - student.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.03.2020 11:50

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 12.10.2022 09:07