•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Elektryczny

Decyzja nr 239/2022 Rektora PW z dnia 11.10.2022 r.
Decyzja nr 61/2023 Rektora PW z dnia 7.03.2023 r.

  • doc. dr inż. Wojciech Urbański - przewodniczący;
  • Sylwia Milewska - pracownik; 
  • Mateusz Kręzel - student;
  • Jakub Król - student;
  • Marcin Pietrzak - student;
  • Jagoda Skolimowska - studentka;
  • Aleksandra Rajkowska – studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.10.2019 09:47

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.03.2023 14:08