•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Decyzja nr 264/2023 Rektora PW z dnia 11.10.2023 r.

  1. dr inż. Krzysztof Urbaniak - przewodniczący; 
  2. dr Cezary Woźniak, pracownik - wiceprzewodniczący;
  3. Natalia Kononova - studentka;
  4. Magdalena Plewa - studentka;
  5. Monika Pniewska - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 14:27

Zaktualizował(a): Katarzyna Korlak

w dniu: 12.10.2023 09:01