BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Przewodniczący: dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni 

Zuzanna Dobrochłop
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
Hubert Hektus
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
mgr inż. Adrian Kopytowski
(odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
mgr Joanna Kożuchowska SJO
dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni WZ
dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni WF
mgr inż. Anna Stoczkiewicz WIL
dr inż. Adam Styk WMchtr
dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni WSiMR
prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska WIBHiIŚ
dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
(odwołana uchwałą nr 133/L/2021 Senatu PW z dnia 22/09/2021)
WGiK
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni WE
dr Barbara Felic KNEiS
dr inż. Piotr Firek WEiTI
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni WMEiL
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni WT
doc. dr inż. Marzena Majzner WBMiP
prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski WIChiP
doc. dr Alina Naruniec WAiNS
dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni WA
dr inż. Grzegorz Wróblewski WMT
dr hab. inż. Joanna Zdunek WIM
dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni WCh
inż. Paweł Świniarski
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Karina Tomborek
(powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
dr inż. Tomasz Budzyński WGiK
inż. Łukasz Biedrowski 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
Mateusz Hirny 
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Krystian Jędrzejczak 
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022,
odwołany uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022)
Rada Doktorantów
mgr inż. Anna Jachimowicz
(powołana uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022,
odwołana uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023)
Rada Doktorantów
Julia Dasiewicz
(powołana uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
Jakub Dekowski 
(powołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Robert Olczyk
(powołany uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023),
(odwołany uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/03/2024)
Rada Doktorantów
mgr inż. Julia Kuczak
(powołana uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/03/2024)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 133/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.
Uchwała nr 276/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2022 r.
Uchwała nr 296/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.
Uchwała nr 304/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2023 r.
Uchwała nr 461/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 marca 2024 r.

Wytworzył(a): Senat PW

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 09:50

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.03.2024 07:07