BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej

Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

mgr Beata Jankowska AC
Natalia Padykuła
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
mgr inż. Lidia Przerwa AC
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni WMT
prof. dr hab. inż. Roman Barlik WE
mgr inż. Anna Czajka
(odwołana uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
dr inż. Daniel Dębski NSZZ "Solidarność"
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek WIL
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara WIM
dr inż. Jacek Korytkowski  WE
prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba WZ
dr hab. inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni WF
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik WSiMR
prof. dr hab. Marek Maciejczak WAiNS
dr hab. inż. Agnieszka Malesińska WIBHiIŚ
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni WBMiP
prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski WEiTI
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal WIChiP
dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni WMchtr
mgr Lucyna Skwarko SJO
prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski WMEiL
dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni WT
Aleksandra Padykuła
(powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Ewa Ziętek 
(powołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołana uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Justyna Stypułkowska
(powołana uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022,
odwołana uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023)
Rada Doktorantów
mgr inż. Karolina Szałkowska
(powołana uchwałą nr 304/L/2023 Senatu PW z dnia 22/02/2023),
(odwołana uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/02/2024)
Rada Doktorantów
inż. Krystian Papierowski
(powołany uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023,
odwołany uchwałą 416/L/2023 Senatu PW z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów
Magdalena Krawczyk
(powołana uchwałą 416/L/2023 Senatu PW z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Ewa Kuhnert
(powołana uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/03/2024)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r. 
Uchwała nr 304/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2023 r.
Uchwała nr 314/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r.
Uchwała nr 416/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2023 r.
Uchwała nr 461/L/2024 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 marca 2024 r.

Wytworzył(a): Senat PW

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 15:26

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.03.2024 07:02