BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Komisje konkursowe

Komisja konkursowa ds. grantów dydaktycznych

  1. prof. dr hab. inż. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – przewodniczący;
  2. prof. dr hab. inż. Marek Henczka (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
  3. prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Wydział Chemiczny);
  4. prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki) - odwołany decyzją nr 132/2022 Rektora PW;
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła (Wydział Inżynierii Materiałowej);
  6. prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Wydział SiMR);
  7. dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki) - powołana decyzją nr 132/2022;
  8. Mateusz Hirny (Samorząd Studentów PW) - powołany decyzją nr 132/2022.

Decyzja nr 113/2021 Rektora PW z dnia 20/05/2021
Decyzja nr 132/2022 Rektora PW z dnia 25/05/2022

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 26.05.2022 09:47

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 01.02.2024 12:03