BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Komisje konkursowe

Komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na projekty badawcze BEYOND POB

Komisja powołana na czas trwania projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" 

 • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk, Wydział Mechatroniki - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. Przemysław Górka, prof. uczelni, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni, Wydział Zarządzania;
 • prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, Wydział Fizyki;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, Wydział Mechatroniki;
 • dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni, Wydział Mechatroniki;
 • dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki, Wydział Architektury;
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, Wydział Chemiczny;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni, Wydział Transportu;
 • dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Decyzja nr 22/2021 Rektora PW z dnia 22.01.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 22.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.01.2021 11:19

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.01.2021 11:19