BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki


Gmach Mechatroniki, pok. 513A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8518
e-mail: tomasz.kozacki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska


Gmach Mechatroniki, pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8489
e-mail: malgorzata.kujawinska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut


Gmach Mechatroniki pok.520

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
e-mail: leszek.salbut@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik


Gmach Mechatroniki pok.520

tel. miejski: 8283
e-mail: robert.sitnik@pw.edu.pl

Profesorowie badawczo-dydaktyczni uczelni

dr hab. inż. Dariusz Jarząbek, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki pok. 614

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8604
tel. miejski: (22) 234 8604
e-mail: dariusz.jarzabek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki pok.513A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8518
e-mail: michal.jozwik@pw.edu.pl

dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8391
e-mail: edyta.ladyzynska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 608

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew 8315
e-mail: sergiusz.luczak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Trojnacki, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki pok.111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8447
tel. miejski: 22 234 8447
e-mail: maciej.trojnacki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Trusiak, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 514

e-mail: maciej.trusiak@pw.edu.pl

Profesorowie dydaktyczni uczelni

dr inż. Maciej Bodnicki, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8515

dr inż. Janusz Igielski, prof.uczelni


Gmach Mechatroniki.pok.612

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8324
e-mail: janusz.igielski@pw.edu.pl

dr inż. Ksawery Szykiedans, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok.618

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8332
e-mail: ksawery.szykiedans@pw.edu.pl

dr inż. Leszek Wawrzyniuk, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 506

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8342
e-mail: leszek.wawrzyniuk@pw.edu.pl

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Marcin Adamczyk


Gmach Mechatroniki, pok. 617

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8630
e-mail: marcin.adamczyk@pw.edu.pl

dr inż. Maksymilian Chlipała


Gmach Mechatroniki pok.516

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8442
e-mail: maksymilian.chlipala@pw.edu.pl

dr inż. Maria Cywińska


Gmach Mechatroniki pok.507A

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8637
e-mail: maria.cywinska@pw.edu.pl

dr inż. Vibekananda Dutta


Gmach Mechatroniki, pok.705

e-mail: vibekananda.dutta@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Ilewicz


Gmach Mechatroniki pok.113

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8504
e-mail: grzegorz.ilewicz@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Kamieniecki


Gmach Mechatroniki, pok. 112A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8503
e-mail: konrad.kamieniecki@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Krauze


Gmach Mechatroniki, pok. 520A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8396
e-mail: wojciech.krauze@pw.edu.pl

dr inż. Arkadiusz Kuś


Gmach Mechatroniki, pok. 520A

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8396
e-mail: arkadiusz.kus@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Kusznierewicz


Gmach Mechatroniki, pok. 721 i pok.614

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8604
tel. miejski: (22) 234 8604
e-mail: zbigniew.kusznierwewicz@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Michałowski


Gmach Mechatroniki pok. 719

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8540

dr inż. Anna Pakuła


Gmach Mechatroniki, pok. 705

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8635
e-mail: anna.pakula@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sławomir Paśko


Gmach Mechatroniki, pok. 506

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8342
tel. miejski: (22) 234 8342
e-mail: slawomir.pasko@pw.edu.pl

dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz


Gmach Mechatroniki, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: (220 234 wew.8302
e-mail: anna.mroziewicz@pw.edu.pl

dr inż. Adam Styk


Gmach Mechatroniki, pok. 507

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8342
e-mail: adam.styk@pw.edu.pl

dr inż. Julianna Winnik


Gmach Mechatroniki, pok. 507A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8635
e-mail: julianna.winnik@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Witkowski


Gmach Mechatroniki, pok. 705

e-mail: marcin.witkowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Zaczyk


Gmach Mechatroniki, pok. 607

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8513
e-mail: marcin.zaczyk@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Magdalena Ekwińska


Gmach Mechatroniki, pok.619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8515
e-mail: magdalena.ekwinska@pw.edu.pl

dr inż. Roman Barczyk


Gmach Mechatroniki, pok.606

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8543
e-mail: roman.barczyk@pw.edu.pl

dr inż. Jadwiga Janowska


Gmach Mechatroniki, pok. 616

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8287
e-mail: jadwiga.janowska@pw.edu.pl

dr inż. Wiesław Mościcki


Gmach Mechatroniki, pok.616

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8287
e-mail: wieslaw.moscicki@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Wierciak


Gmach Mechatroniki, pok. 612

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8324
e-mail: jakub.wierciak@pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Maria Baczewska


Gmach Mechatroniki pok.520A

e-mail: maria.baczewska@pw.edu.pl

mgr inż. Karol Bagiński


Gmach Mechatroniki, pok.604

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8572
e-mail: karol.baginski@pw.edu.pl

mgr inż. Wojciech Credo


Gmach Mechatroniki, pok. 604

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8572
e-mail: wojciech.credo@pw.edu.pl

mgr inż. Ewelina Drelich


Gmach Mechatroniki pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew.8637
e-mail: ewelina.drelich@pw.edu.pl

mgr inż. Weronika Finke


Gmach Mechatroniki, pok.18

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8442
e-mail: weronika.finke@pw.edu.pl

mgr inż. Hubert Grzywacz


Gmach Mechatroniki pok.614

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8604
tel. miejski: (22) 234 8604
e-mail: hubert.grzywacz@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Kurec


Gmach Mechatroniki, pok.112A

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8503
e-mail: krzysztof.kurec@pw.edu.pl

dr inż. Juan Martinez-Carranza


Gmach Mechatroniki pok. 516

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8635
e-mail: juan.carranza@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Zams


Gmach Mechatroniki pok.719

e-mail: maciej.zams@pw.edu.pl

Asystenci badawczy

Asystenci dydaktyczni

mgr inż. Błażej Kabziński


Gmach Mechatroniki, pok. 606

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8543
e-mail: blazej.kabzinski@pw.edu.pl

Dział Administracyjno - Finansowy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Michał Gontarz


Gmach Mechatroniki , pok.520A

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew.8396
e-mail: michal.gontarz@pw.edu.pl

mgr Jarosław Pawłowski


Gmach Mechatroniki, pok. 508

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8313
e-mail: jaroslaw.pawlowski@pw.edu.pl

mgr inż. Wojciech Załuski


Gmach Mechatroniki pok. 10

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8630
e-mail: wojciech.zaluski@pw.edu.pl