BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

GMACH MECHATRONIKI
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut


Gmach Mechatroniki, pok. 623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
e-mail: leszek.salbut@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Studiów

dr inż. Leszek Wawrzyniuk, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 506

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8342
fax: 22 234 86 01
e-mail: leszek.wawrzyniuk@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Ogólnych

dr inż. Maciej Bodnicki, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8515
e-mail: maciej.bodnicki@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Procakiewicz


Kierowniczka Działu Administracyjno-Finansowego

Gmach Mechatroniki, pok. 623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
fax: 22 234 86 01
e-mail: sekretariat.imif@pw.edu.pl