BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału

Adiunkci dydaktyczni

dr Leszek Bartczak


pok. 417

e-mail: leszek.bartczak@pw.edu.pl

dr Grzegorz Bińczak


pok. 521

e-mail: grzegorz.binczak@pw.edu.pl

dr Agnieszka Bogdewicz


pok. 564

e-mail: agnieszka.bogdewicz@pw.edu.pl

dr Wojciech Boratyński


pok. 401

e-mail: wojciech.boratynski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Brengos


pok. 516

e-mail: tomasz.brengos@pw.edu.pl

dr Jan Bródka


pok. 522

e-mail: jan.brodka@pw.edu.pl

dr Małgorzata Buba - Brzozowa


pok. 518

e-mail: malgorzta.buba-brzozowa@pw.edu.pl

mgr Joanna Chybowska-Sokół


p.430

e-mail: joanna.sokol@pw.edu.pl

dr Katarzyna Danielak


p. 420

e-mail: katarzyna.danielak@pw.edu.pl

dr Ewa Frankiewicz


p. 459

e-mail: ewa.frankiewicz@pw.edu.pl

dr Piotr Gałązka


pok. 427

e-mail: piotr.galazka@pw.edu.pl

dr Rafał Górak


pok. 401

e-mail: rafal.gorak@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Jóźwiak


pok. 556

e-mail: rafal.jozwiak@pw.edu.pl

dr Paweł Keller


pok. 522

e-mail: pawel.keller@pw.edu.pl

dr Adam Komorowski


pok. 430

e-mail: adam.komorowski@pw.edu.pl

dr Elena Konetskaia


e-mail: elena.konetskaia@pw.edu.pl

dr Tomasz Kostrzewa


pok.404

e-mail: tomasz.kostrzewa@pw.edu.pl

dr Paweł Kotowski


pok. 523

e-mail: pawel.kotowski@pw.du.pl

dr Marek Kozłowski


pok. 523

e-mail: marek.kozlowski1@pw.edu.pl

dr Anna Krasnosielska-Kobos


pok. 429

e-mail: anna.krasnosielska@pw.edu.pl

dr Andrzej Leśniewski


pok.416

e-mail: andrzej.lesniewski@pw.edu.pl

dr Krzysztof Leśniewski


p. 430

e-mail: krzysztof.lesniewski@pw.edu.pl

dr Ewa Lewińska


pok. 428

e-mail: ewa.lewinska@pw.edu.pl

dr Joanna Matysiak


pok. 418

e-mail: joanna.matysiak@pw.edu.pl

dr Robert Małysz


pok. 419

e-mail: robert.malysz@pw.edu.pl

dr inż. Anna Mućka


pok. 414

e-mail: anna.mucka@pw.edu.pl

dr Piotr Multarzyński


pok.517

e-mail: piotr.multarzynski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Naroski


pok. 516

e-mail: pawel.naroski@pw.edu.pl

dr Felicja Okulicka-Dłużewska


pok. 504

e-mail: felicja.okulicka-dluzewska@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Ostrek


pok. 556

e-mail: grzegorz.ostrek@pw.edu.pl

dr Ewa Pawelec


pok.523

e-mail: ewa.pawelec@pw.edu.pl

dr Gabriel Pietrzkowski


p. 518

e-mail: gabriel.pietrzkowski@pw.edu.pl

dr Gabriel Pietrzkowski


pok. 518

e-mail: gabriel.pietrzkowski@pw.edu.pl

dr Marta Przyborowska


p. 423

e-mail: marta.przyborowska@pw.edu.pl

dr Anna Radzikowska


pok. 504

e-mail: anna.radzikowska@pw.edu.pl

dr Janusz Rafałko


pok. 525

e-mail: janusz.rafalko@pw.edu.pl

dr Mirosława Reńska


e-mail: miroslawa.renska@pw.edu.pl

dr Krzysztof Rudaś


e-mail: krzysztof.rudas@pw.edu.pl

dr Agnieszka Ruzikowska


pok. 520

e-mail: agnieszka.ruzikowska@mini.pw.edu.pl

dr Jan Samsonowicz


pok.517

e-mail: jan.samsonowicz@pw.edu.pl