BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału

Adiunkci dydaktyczni

dr Leszek Sidz


pok. 417

e-mail: leszek.sidz@pw.edu.pl

dr Jarosław Sobczyk


pok. 429

e-mail: jaroslaw.sobczyk@pw.edu.pl

dr Dariusz Socha


p. 429

e-mail: dariusz.socha@pw.edu.pl

dr Grzegorz Sójka


pok. 419

e-mail: grzegorz.sojka@pw.edu.pl

dr Jan Spalinski


pok. 415

e-mail: jan.spalinski@pw.edu.pl

dr Robert Stępnicki


pok. 427

e-mail: robert.stepnicki@pw.edu.pl

dr Ewa Stróżyna


pok. 518

e-mail: ewa.strozyna@pw.edu.pl

dr Joanna Tarka


pok. 517

e-mail: joanna.tarka@pw.edu.pl

dr Żaneta Trębska


pok. 518

e-mail: zaneta.trebska@pw.edu.pl

dr Michał Tuczyński


pok. 516

e-mail: michal.tuczynski@pw.edu.pl

dr Paweł Wójcicki


p. 423

e-mail: pawel.wojcicki@pw.edu.pl

dr Iwona Wróbel


pok. 522

e-mail: iwona.wrobel@pw.edu.pl

dr Mariusz Zając


pok. 421

e-mail: m.zajac@mini.pw.edu.pl

dr Anna Zapart


pok. 564

e-mail: a.zapart@mini.pw.edu.pl

dr Agnieszka Zimnicka


pok. 420

e-mail: a.zimnicka@mini.pw.edu.pl