BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej / Sekcja ds. Service Desk IT (Pomoc Informatyczna) / Pracownicy